"Our Mission Is Your GOAL"

,

"Our Mission Is Your FUTURE"

,

"Our Mission Is Your DESTINATION"

คอร์สเรียน

หลักสูตรการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์
เพื่อสอบหมอ กสพท. 9 วิชาสามัญ  PAT 1 PAT 2 และ PAT 3

อ่านเพิ่ม

รูปแบบการสอน

เรียนเป็นกลุ่มเล็ก

เป็นคลาสเรียนระดับพรีเมี่ยมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ รับนักเรียนเพียง 20 คนเพื่อการเรียนที่ได้ผลสูงสุด กลุ่มเป้าหมายคือน้องที่ต้องการจะสอบหมอ กสพท. หรือคณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง เช่น วิศวะฯ จุฬาฯ บัญชี จุฬาฯ ซึ่งต้องใช้คะแนนเลขในสัดส่วนที่สูง

เป็นแผนการเรียนตลอดปี

การเรียนที่ SYNTAX+ จะเป็นแผนการเรียนตลอดปี เพื่อให้น้องได้มีความพร้อมสูงสุดในวันสอบจริง
เราจะสอบวัดผลด้วยข้อสอบคุณภาพเพื่อวัดผลความก้าวหน้า วัดทักษะ และค้นหาจุดบอด
โค้ชจะช่วยกันเป็นทีมเพื่อช่วยแก้ไขจุดบอดของน้อง
ให้ทันก่อนถึงวันสอบจริง

มีเป้าหมายชัดเจน

การเรียนที่นี่ไม่ได้สอนเพียงให้จบเนื้อหาที่จะสอบเท่านั้น แต่เป็นการเรียนและฝึกเพื่อเป้าหมายคือ
น้องจะต้องทำข้อสอบเลข 9 วิชาสามัญให้ได้เกิน 70 ซึ่งจะทำให้คะแนน กสพท. สูงพอที่จะเลือกได้ทุกอันดับ

"พี่ณัฐสอนให้ทำ ไม่ใช่สอนให้จำ"

พลอย ปภาวรินทร์

ทันตแพทย์ ธรรมศาสตร์

 O-NET คณิตฯ เต็ม 100 

ดูทั้งหมด

ความภาคภูมิใจของเรา

ดูทั้งหมด

เสียงตอบรับ จากผู้ปกครอง

หนังสือเลขขายดีอันดับ 1 ของประเทศไทย

สุดยอดหนังสือคณิตศาสตร์ดี ๆ สำหรับเด็กไทย

ซื้อหนังสือ